Panoramatická prohlídka – vinárna

Pod gotickou klenbou sklepa se Vás dotkne opravdový středověk a u stolu si můžete naplnit svoje představy o něm. Středověcí Pražané se od nás zase tolik nelišili – přijďte se o tom přesvědčit.