Historie

Historie budovy

První písemná zpráva o domě, ve kterém jsme Vás přivítali, pochází z roku 1359. Jeho stáří potvrzují i dochované gotické sklepy. Původně se ale nejednalo o jediný dům, ale dokonce o čtyři nevelké domky, postavené zhruba ve stejné době u jedné z hlavních staroměstských ulic, která spojovala dvě Pražská hradiště – Pražský hrad a Vyšehrad přes vltavský brod v místech dnešního Klárova.

Ve 14. století v okolí sídlili zruční a bohatí řemeslníci, kteří dali jméno dnešní Karlově ulici, jež se tehdy nazývala Zlatnickou. Husova třída se podle mnišského řádu, sídlícího u nedalekého kostela sv. Jiljí, nazývala Dominikánskou. Některé z původních domků byly spojeny již ve 14. století a podle svých nedochovaných domovních znamení byly nazývány „U zlatého jablka“ a „U klíčů“.

Definitivně spojeny byly na konci 18. století, kdy dům získal svou dnešní podobu. Počátky zdejších domů klademe do doby kolem poloviny 14. století. Tehdy prochází Praha jedním z vrcholných období svého vývoje. Pozdější císař Karel IV., který na českém trůně nahradil svého otce Jana Lucemburského, se o své sídelní město – Prahu – staral opravdu svědomitě. Pokračoval ve stavbě katedrály sv. Víta na Pražském hradě, nahradil povodní stržený Juditin most novým kamenným mostem s monumentální Staroměstskou mosteckou věží (jednou z nejkrásnějších evropských středověkých věží), založil Nové Město pražské a univerzitu a dosáhl povýšení pražského biskupství na arcibiskubství. A jeho kroky zřejmě mnohokrát míjely i domy U zlatého jablka a U klíčů – na počátku jeho vlády byl totiž Pražský hrad tak poškozen, že dočasně bydlel na Starém městě pražském. Kde to přesně bylo, to nevíme, ale určitě někde v blízkosti Staroměstského náměstí.