Historia

HISTORIA DOMU

Pierwsze informacje o domu pochodzą z roku 1359, jego wiek potwierdzają również zachowane gotyckie piwnice. Początkowo nie chodziło o jeden dom, ale cztery niewielkie domki, postawione mniej więcej w tym samym czasie przy jednej z głównych ulic starego miasta, która poprzez bród Wełtawy łączyła dwa Praskie grody – Zamek Praski oraz Wyszehrad w okolicach dzisiejszego Klárova.
W XIV w. okolica ta była zamieszkiwana przez zdolnych i zamożnych rzemieślników, którzy nadali nazwę dzisiejszej ulicy Karlovej, a która wtedy nazywała się Złotnicka. Ulica Husova nazywała się Dominikańską, a nazwa ta wzięła się od zakonu mnichów mieszkających niedaleko kościoła Św. Idziego. Niektóre z oryginalnych domków zostały połączone już w XIV wieku a według niezachowanych godeł domów były nazywane „Pod złotym jabłkiem“ i „Pod kluczami“.
Ostatecznie zostały połączone pod koniec XVIII w., kiedy to dom zyskał swój dzisiejszy wygląd. Początki tutejszych domów są datowane na połowę XIV w. Wtedy to Praga przechodziła jeden ze szczytowych okresów swojego rozwoju. Późniejszy cesarz Karol IV, który zastąpił na tronie swojego ojca Jana Luksemburskiego, sumiennie dbał o swoje rodzinne miasto – Pragę. Kontynuował budowę katedry Św. Wita na Praskim Zamku, zastąpił zniszczony przez powódź most Judyty nowym kamiennym mostem z monumentalną Staromiejską wieżą mostową (jedną z najpiękniejszych średniowiecznych wieży w Europie). Ponadto zbudował Nowe Miasto i uniwersytet oraz udało mu się przemianować praskie biskupstwo na arcybiskupstwo. Jego kroki z pewnością nie raz minęły również domy Pod złotym jabłkiem i Pod kluczami – przecież na początku panowania Zamek Praski był tak zniszczony, że przez jakiś czas król mieszkał na Starym mieście. Gdzie to dokładnie było, niestety nie wiemy, ale z pewnością gdzieś w bliskości rynku Staromiejskiego.